संत साहित्य

Collected works of greatest Hindu saints and seers.


महात्मा गौतम बुद्ध

महात्मा गौतम बुद्ध

साने गुरुजींनी लिहिलेलं गौतम बुद्धांचे चरित्र

लघुपाठ

लघुपाठ

धर्मानंद कोसंबी लिखित बुद्ध साहित्य

भगवान बुद्ध

भगवान बुद्ध

गौतम बुद्धांचे चरित्र

पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म

पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म

पार्श्वनाथाचा चातुर्याम धर्म

भगवान बुद्ध (उत्तरार्ध)

भगवान बुद्ध (उत्तरार्ध)

गौतम बुद्धांचे चरित्र

भगवान बुद्ध (पूर्वार्ध)

भगवान बुद्ध (पूर्वार्ध)

गौतम बुद्धांचे चरित्र

बौद्धसंघाचा परिचय

बौद्धसंघाचा परिचय

धर्मानंद कोसंबी यांनी लिहिलेला बौद्धसंघाचा परिचय

समाधिमार्ग

समाधिमार्ग

समाधिमार्ग फार प्राचीन आहे. आळार कालाम आणि उद्दक रामपुत्त हे दोघे समाधिमार्गाचे पुरस्कर्ते होते, व त्यांचा पंथ कोसल देशात बुद्धसमकाली अस्तित्वात होता.

बुद्धलीला सारसंगह

बुद्धलीला सारसंगह

बुद्धचरित्राच्या रूपाने पालिवाङमयाचे दिग्दर्शन. या ग्रंथाच्या योगे बौद्धांच्या मूळ ग्रंथासंबंधाने आमच्या सुशिक्षित वर्गातदेखील आढळून येणार्‍या कित्येक भ्रामक समजुती अंशत: तरी नष्ट होतील, अशी आशा बाळगणे अप्रस्तुत होणार नाही.

बुद्ध, धर्म आणि संघ

बुद्ध, धर्म आणि संघ

बुद्ध व बौद्धधर्म यावर धर्मानंद कोसंबी यांचा निबंध

बुद्ध की कहानियाँ 1

बुद्ध की कहानियाँ 1

गौतम बुद्ध की कहानियाँ