भूपाळी

भूपाळी हा मराठी पारंपरिक संगीतप्रकार आहे. देवाला पहाटे जागे करण्यासाठी भूपाळी गाण्याची महाराष्ट्रात सांस्कृतिक परंपरा आहे. सहसा भुपाळ्या भूप रागात बांधलेल्या असतात.


गंगेची भूपाळी

उठोनियां प्रातःकाळीं । वदनीं वदा चंद्रमौळी ।
श्रीबिंदुमाधवाजवळीं । स्नान करा गंगेचें । स्नान करा गोदेचें ॥ध्रु०॥

स्नानदान जया अंतरीं । घडेल भागीरथीच्या तीरीं ।
हरि कृपा करिल त्यावरी । ऐसें माहात्म्य गंगेचें ॥ (गोदेचें) ॥१॥

भागिरथीचें स्नान करा । हृदयीं स्मरा गंगाधरा ।
चुकेल चौर्यांनशींचा फेरा । ऐसें महात्म्य गंगेचें ॥२॥

गंगा आहे स्वर्गावरतीं । पाताळीं ते भोगावती ।
मृत्युलोकीं हे विख्याती । ऐसें माहात्म्य गंगेचें ॥३॥

कृष्णावेण्या तुंगभद्रा । शरयू कालिंदी नर्मदा ।
भीमा भामा मुख्य गोदा । करा स्नान गंगेचें ॥४॥

व्यास वाल्मीकि नारदमुनि । अत्रि वसिष्ठ आणि जैमिनी ।
गुरुदत्त येति माध्यान्हीं । ऐसें माहात्म्य गंगेचें ॥५॥

आली आषाढी एकादशी । चला जाऊं पंढरिसी ।
पांडुरंगाच्या चरणापाशीं । दावी माहात्म्य गंगेचें ॥६॥