श्री साई आरती

श्री साई बाबा आरती संग्रह


पद (उठा उठा)

उठा साधुसंत साधा आपुलालें हित ।  जाईल जाईल हा नरदेह मग कैंचा भगवंत ।। 1 ।।

उठोनियां पहांटे बाबा उभा असे विटे ।  चरण तयांचे गोमटे अमृतदृष्टि अवलोका ।। 2 ।।

उठा उठा हो वेगेंसीं चला जाऊंया राइळासी ।  जळतिल पातकांच्या राशी कांकंडआरती देखिलिया ।। 3 ।।

जागें करा रुक्मिणीवर, देव आहे निजसुरांत ।  वेंगें लिंबलोण करा दृष्ट होईल तयासी ।। 4 ।।

दारीं वाजंत्रीं वाजती ढोल दमामे गर्जती ।  होते कांकडआरती माइया सदगरुरायांची ।। 5 ।।

सिंहनाद शंखभेरी आनंद होतो महाद्घारी ।  केशवराज विटेवरी नामा चरण वंदितो ।। 6 ।।