श्रीजनार्दनस्वामींचे ताटीचे अभंग

श्रीजनार्दस्वामींचे ताटीच्या अभंगांचे पारायण करणे म्हणजे एक स्वर्गीय अनुभूती आहे.


१५

बोधावें सकळां गुरु प्रेममरें । वर्णोनि चरित्रें श्रीगुरुचीं ॥१॥

फिरुनी स्त्रियां नरां विनवावेंसलगी ॥ स्वामीसेवें लागीं अभय दानां ॥२॥

शिबिका न्हाणी गाणीं विंजणे चौफळा करावे मंगळ जयजयकारे ॥३॥

सुवासिनी करेंकुंकुम आरत्या । करव्या ब्रह्मादात्या सहस्त्र नित्य ॥४॥

कडुनि सहस्त्र विप्रा तुळसी विल्व पुष्पें । अर्पावें साक्षेपें नित्य नेमें ॥५॥

तांबुल विलास भोग वेळों वेळां । भोगावावा सोहळा श्रीतारका ॥६॥

पदार्थ शर्करा नवनीत दुग्ध । अर्पावा नैवेद्य क्षणोक्षणी ॥७॥

नेमें नित्य तीर्थें प्रसादे पावन । करावें विश्व संपुर्ण श्रीगुरुच्या ॥८॥

नसे गुरुवीण तीर्थ देव ब्रह्मा । नेणोनि मुढ वर्म शिणती वायां ॥९॥

म्हणे जनार्दन खुणेची गुज गोष्टी । उघडी भ्रमताटी एकनाथा ॥१०॥