श्रीजनार्दनस्वामींचे ताटीचे अभंग

श्रीजनार्दस्वामींचे ताटीच्या अभंगांचे पारायण करणे म्हणजे एक स्वर्गीय अनुभूती आहे.


१२

होवोनिया जगी योगिया शरण । करो नये अन्य गुरु मग ॥१॥

घेतां आणिकांचा चुकोनीही मंत्र । बुडोनी परत्र पतन होय ॥२॥

जाती ते दोघेही पतनी अक्षय । आकल्प उभय कुळासह ॥३॥

न होती तयांसी तारु हरी हर । मोगिती अघोर पुर्वजेशी ॥४॥

राजयोगी दावी निर्वानीचे सुख । योगीची तारक ब्रह्मादाता ॥५॥

म्हणो नये गुरुसी मायबाप बंधु । आप्त मित्र संबंधु लौकिक हा ॥६॥

माय बाप पतीनव्हती कोण एक । निर्वाणि तारक सदगुरुची ॥७॥

नाहीं गुरुवीण देवासीही ब्रह्मा । मजावा सप्रेम ब्रह्माभावें ॥८॥

म्हणे जनार्दन ब्रह्मभावे दाठी । उघडी भ्रमताटी एकनाथ ॥९॥