संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


प्रारब्ध संचित आचरण गोमटे...

प्रारब्ध संचित आचरण गोमटें । निवृत्तितटाकें निघालो आम्ही ॥ १ ॥

मुळींचा पदार्थ मुळींच पैं गेला । परतोनि अबोला संसारासी ॥ २ ॥

सत्यमिथाभाव सत्वर फळला । ह्रदयीं सामावला हरिराज ॥ ३ ॥

अव्यक्त आकार साकार हे स्फुर्ति । जीवेशिवें प्राप्ति ऐसें केलें ॥ ४ ॥

सकामनिष्कामवृत्तीचा निजफेर । वैकुंठाकार दाखविलें ॥ ५ ॥

मुक्तलग मुक्त मुक्ताईचें तट । अवघेचि वैकुंठ निघोट रया ॥ ६ ॥