संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


दिवसा शीतळ निशीयेसी बरळ ।...

दिवसा शीतळ निशीयेसी बरळ । अधऊर्ध्व केवळ निजबीज ॥ १ ॥

या आदि नाहीं अनादिही नाहीं । कैचा मोहप्रवाहीं दिसेचिना ॥ २ ॥

शक्तीचे संपुष्टीं मुक्ता मुक्त घट । अवघे वैकुंठ दिसताहे ॥ ३ ॥

मुक्ताई परिपाक अवघे रूप एक । देखिलें सम्यक सोहं भावें ॥ ४ ॥