संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


विश्रांति मनाची निजशांति ...

विश्रांति मनाची निजशांति साची । मग त्या यमाची भेटी नाहीं ॥ १ ॥

अधिकारी मन मग सारी स्नान । रोकडेंचे साधन आलें हाता ॥ २ ॥

साधिलें साधन नित्य अनुष्ठान । चित्तीं नारायणमंत्र जपे ॥ ३ ॥

मुक्ताई प्रवीण नारायण धन । नित्य मंत्र स्नान करीं वेगीं ॥ ४ ॥