संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


नादाबिंदा भेटी जे वेळीं प...

नादाबिंदा भेटी जे वेळीं पैं जाली । ऐशी एके बोली बोलती जीव ॥ १ ॥

उगेंचि मोहन धरूनि प्रपंची । त्यासी पै यमाची नगरी आहे ॥ २ ॥

जीव जंतु जड त्यासी उपदेशी । त्यासी गर्भवासीं घाली देवो ॥ ३ ॥

मुक्ताई श्रीहरि उपदेशी निवृत्ति । संसार पुढती नाहीं आम्हां ॥ ४ ॥