संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


सर्वी सर्व सुख अहं तेचि द...

सर्वी सर्व सुख अहं तेचि दुःख । मोहममता विष त्यजीयेलें ॥ १ ॥

साधक बाधक करूनि विवेक । मति मार्ग तर्क शोधियेला ॥ २ ॥

सर्वतीर्थ हरि दुभाळु धनुवो । वोळला कणवा चातकाचा ॥ ३ ॥

सूक्ष्ममार्ग त्याचा भक्त देहीं मायेचा । आकळावयाचा सत्व धरीं ॥ ४ ॥

वेद जंव वाणी श्रुति तुपें काहाणी । ऐको जाय कर्णीं तंव परता जाय ॥ ५ ॥

मुक्ताई सोहंभावें भरले दिसे देवें । मूर्तामूर्त सोहंभावे हरि घोटी ॥ ६ ॥