संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


नाम मंत्रें हरि निज दासां...

नाम मंत्रें हरि निज दासां पावे । ऐकोनी घ्यावें झडकरी ॥ १ ॥

सुदर्शन करीं पावे लवकरी । पांडवां साहाकारी श्रीकृष्ण रया ॥ २ ॥

निजानंद दावी उघडे पै वैकुंठ । नामेंचि प्रगट आम्हांलागीं ॥ ३ ॥

मुक्ताई जीवन्मुक्त हा संसार । हरि पारावार केला आम्हीं ॥ ४ ॥