संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


आधी तूं मुक्तचि होतासिरे ...

आधी तूं मुक्तचि होतासिरे प्राणीया । परि वासनें पापिणीया नाडिलासी ।

आधींचे आठवीं मग घेई परी । हरिनाम जिव्हारीं मंत्रसार ॥ १ ॥

आदि मध्य हरि ऊर्ध्व पै वैकुंठ । जाईल वासना हरि होईल प्रगट ॥ ध्रु० ॥

एकतत्त्व धरी हरिनाम गोड । येर तें काबाड विषय ओढी ।

नाम पैं सांडी वासना पापिणी । एक नारायणीं चाड धरी ॥ २ ॥

मुक्ताई मुक्तलग सांडिली वासना । मुक्तामुक्ती राणा हरिपाठें ।

नामाचेनि घोटें जळती पापराशी । न येती गर्भवासी अरे जाना ॥ ३ ॥