संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


अलिप्त संसारी हरिनामपाठें...

अलिप्त संसारी हरिनामपाठें । जाईजे वैकुंठे मुक्तलग ॥ १ ॥

हरिविण मुक्त न करि हो सर्वदां । संसारआपदा भाव तोडी ॥ २ ॥

आशेच्या निराशीं अचेतना मारी । चेतविला हरि आप आपरूपें ॥ ३ ॥

मुक्ताई जीवन्मुक्तची सर्वदां । अभिन्नव भेदा भेदियेलें ॥ ४ ॥

N/A