संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


शून्यापरतें पाही तंव शून्...

शून्यापरतें पाही तंव शून्य तेंही नाहीं । पाहाते पाहोनि ठायीं ठेवियलें ॥ १ ॥

कैसागे माये हा तारकु दिवटा । पंढरी वैकुंठा प्रगटला ॥ २ ॥

न कळे याची गती आदि मध्य अंती । जेथें श्रुति नेति नेति प्रगटल्या ॥ ३ ॥

मुक्ताई सप्रेम विठ्ठल संभ्रम । शून्याहि शून्य समशेजबाजे ॥ ४ ॥