श्री दत्तात्रेयाचे अभंग

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.


धांव धांव दत्ता किती बाहू...

धांव धांव दत्ता किती बाहूं आतां ।

चैन नसे चित्ता येईं वेगीं ॥१॥

येई वेगीं दत्ता तूंचि माता पिता ।

आन नसे त्राता कोणी जगीं ॥२॥

जगीं माय बाप तूंचि सखा कृप ।

स्वस्वरुपीं थाप बाळ तुझें ॥३॥

बाळ तुझें माई अंकावरी घेईं ।

बोधस्तन देईं मुखीं माझ्या ॥४॥

मुखीं माझ्या शोष पडतो विशेष ।

प्रेमरस धीश पाजीं रङगा’ ॥५॥