श्री दत्तात्रेयाचे अभंग

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.


सदा त्वां भावें संतांचे च...

सदा त्वां भावें संतांचे चरण धरावे ॥ध्रु०॥

उपदेश जरी ते नव देती। दर्शनमात्रें जन उद्धरिती ॥

स्वैरालापें शास्त्रें कथिती । लक्ष असावें ॥संतांचे०॥१॥

विद्याधनजनगर्व त्यजवा । मूक बोध तो श्रवण करावा ॥

अहंपणा मूळीं खंडावा । अल्प वदावें ॥संतांचे०॥२॥

आज्ञा वरचे वरी झेलावी । गृहकृत्यें तीं सर्व करावी ॥

उंचनीच ही मति दवडावी । गुणगण नावे ॥संतांचे०॥३॥

प्रसंग पाहुनी प्रश्‍न करावा । संशय मनीं तिळभरी नुरवावा ॥

सेवे काजीं देह झडावा । मरुनी उरावें ॥संतांचे०॥४॥

मूर्ति सांवळी नित्य स्मरावी । अन्योन्यांतें हेचि कथावी ॥

’रङग’ वल्गना अन्य त्यजावी । समरस व्हावें ॥संतांचे०॥५॥