श्री गणेश अथर्वशीर्ष

श्री गणेश अथर्वशीर्ष हे गणपतीचे एक स्तोत्र आहे.


सत्य कथन

ऋतम् वच्मि || सत्यं ( सत्यौं ) वच्मि || २||