श्री गणेश अथर्वशीर्ष

श्री गणेश अथर्वशीर्ष हे गणपतीचे एक स्तोत्र आहे.


इतिहास

श्री गणपती अथर्वशीर्ष हे श्री गणक ऋषी यांनी लिहिले.