गणेश मंत्र

गणपती देवाची आराधना केल्याने अर्थ, विद्या, बुद्धी, विवेक, यश, प्रसिद्धी, सिद्धी सहज प्राप्त होते. संकटे आणि बाधा दूर होतात.


ॐ क्षिप्र प्रसादायनमः

आपल्या मनात निर्माण झालेले नकारात्क विचार 'ॐ क्षिप्र प्रसादायनमः' या मंत्र जपाने दूर करता येवू शकतात. वरील मंत्रात दु:खाचे निवारण करण्याची शक्ती आहे. या मंत्राचा नियमित जप केल्याने तात्काळ परिणाम जाणवतो.