गणपतीचे वाराचे अभंग

गणपतीचे वाराचे अभंग.


गणपतीचा गुरुवारचा अभंग

जयजय गजवदन मदनकोटिसुषमधामन् ॥ध्रु०॥

हिमनगजातनय विनय । हिमकरधर सदयहृदय ।

हतसुररिपुनिचय अभय । वरदशय सुधामन् ॥१॥

चित्त करुनि भक्त विमल । चिंतिति तव पादकमल ।

विघ्न हरुनि त्यांसि सकल । काम देसि भूमन्॥२॥

वक्रतुंड चंडकिरण । चक्रभसुर वरदशरण ।

शक्रमुखध्यातचरण । शरणदाधि महिमन् ॥३॥

जे सर्वारंभि आधिं । आठविती तुज तदाधि ।

वारिसि तूं सुरगणाधिपाधिपा महात्मन् ॥४॥

वासुदेव चित्तरमण । भाविकनिजभक्तशरण ।

करुणाकर पूज्यचरण । विघ्‍नहरण भूमन् ॥५॥