गणपती आरती संग्रह 4

गणपती आरती संग्रह


गणराया आरती ही तुजला ॥ धृ...

गणराया आरती ही तुजला ॥ धृ. ॥
रुणझुण पायीं वाजति घुंगूर ।
गगनी ध्वनी भरला ॥ १ ॥
भाद्रपद मासी शुक्लचतुर्थीसी ।
पुजिती जन तुजला ॥ २ ॥

गंध पुष्प धुप दीप समर्पुनी ।
अर्पिती पुष्पांला ॥ ३ ॥

भक्त हरी हा आठवितो रुप ।
गातो तव लीला ॥ ४ ॥