गणपती आरती संग्रह 3

गणपती आरती संग्रह


आरती त्रिपुरमर्दनाची। वृष...

आरती त्रिपुरमर्दनाची। वृषभध्वजा उमेशाची ॥ धृ. ॥

वामांकिनी उमा बैसे। सव्यवेष्ठित विघ्नेशें ॥
नंदी भृंगी उभे सरसे। पहाती विचित्रशावेशें ॥ चाल ॥
नेत्री पहा पहा शंभा, चंद्र्सूर्य नमिती रात्रिंचर चरण भद्रक्रर,  असती शांतमूर्ति ज्याची। भॊळा वाणी असे साची ॥ १ ॥

वाणी देवि घरी वीणा। विधीकरि करताल निपुणा ॥
इंदिरा गान रचनपूर्णा। इंद्र पटू वेणुनाद करणा ॥ चाल ॥
धिमिधिमि मृदंगाचा। निशामुखी नाद सांद्र्पटु मंद हरि करींद्र सुंदरास्य ना केंद्र सर्व लक्षुनि सेविति, विधृति तांडवाची, शंभुला विधृती तांडवाची ॥ २ ॥

नंदी वाहन असें द्वारी। घेती दर्शन नरनारी ॥
नमितां त्रिविधताप सारी। सुरवर उमेश कामारी ॥ चाल ॥
बोरवेष्यिलासे गणे, बाण डमरूधर, भव्यगौरिहर, प्राशीजो जहर, शांती जो करि अमराची, नमितो तुजला गजाननजी ॥ ३ ॥