गवळणी Gavlan Collection

गवळण हा तमाशातील एक भाग आहे. पारंपरिक तमाशा सादरीकरणामध्ये गणानंतर गवळण सादर करण्याची प्रथा आहे. This is a collection of marathi gavlan.


धरी आपुला हा छंद

( राग-बागेश्री; ताल-धुमाळी )

धरी आपुला हा छंद । मुरलि वाजवितो मंद ।
गीत गातो गोविंद । पाहुं चला गे बाई ॥ध्रु०॥
पांवा वाजवी गोपळ । गळां शोभे वनमाळ ।
कोटि तरणी तेजाळ । कृष्ण देवकीचा बाळ ।
वेगी दावा हो ॥१॥

करीन स्वामीचे काज । न धरी लौकिक लाज ।
देह विटंबीन आज । पाहुं चला यदुराज ॥२॥

सांडुनि शरिराचा रंग । चित्ता जाला असे भंग ।
धरा कृष्णजीचा संग । पाहुं चला श्रीरंग ॥३॥

रामदासाची आस । जीव जाला उदास ।
धरुं मी कवणाची कांस । सहजी सहज प्रकाश ।
प्रकाशला हो बाई ॥४॥