गवळणी Gavlan Collection

गवळण हा तमाशातील एक भाग आहे. पारंपरिक तमाशा सादरीकरणामध्ये गणानंतर गवळण सादर करण्याची प्रथा आहे. This is a collection of marathi gavlan.


नावडे नावडे आतां संसार

( राग-मारु; ताल-धुमाळी )


नावडे नावडे आतां संसार । येणे गोपाळे वेधिले अंतर वो बाइये ।
चपळ नयन बाणी भेदिले वो । मनमोहन आठवे निरंतर वो बाइये ॥ध्रु०॥
वसंतसमयी निशा निवळ वो । हरि वेणु वाजवितो मंजुळ वो बाइये ।
रहा हो रहा हो स्थिर तुम्ही । तेणे गुणे माझे मन चंचळ वो बाइये ॥१॥
अविद्याविषय नको सासुर वो । चाड नाही मज मायामाहियेरे वो बाइये ।
मधुर श्रवणे वृत्ति मोहरिली । रामदासाच्या दातारे वो बाइये ॥२॥