गवळणी Gavlan Collection

गवळण हा तमाशातील एक भाग आहे. पारंपरिक तमाशा सादरीकरणामध्ये गणानंतर गवळण सादर करण्याची प्रथा आहे. This is a collection of marathi gavlan.


राधे तूझा कृष्ण हरी

( राग-छायालगत्व खमाज; ताल-धुमाळी )

राधे तूझा कृष्ण हरी । गोकुळांत फंद करी ॥
जाउनि गौळणीला धरी । दही दूध चोरी करी ॥ध्रु०॥
मथुरेची गौळण थाट । शिरी गोरसाचा माठ ॥
अडवितो आमुची वाट । करितो मस्करी ॥१॥
संगे घेउनी गोपाळ । हिंडतसे रानोमाळ ॥
करितो आमुचे बहु हाल । सोसावे कुठवरी ॥२॥
गुण याचे सांगूं किती । सांगतां मज वाटे भ्रांती ॥
वाईट आहे याची रीति । ऐसा हा ब्रह्मचारी ॥३॥
गौळण होऊनियां लीन । जाती हरीला शरण ॥
क्षमा करीजे मनमोहन । दास चरण धरी ॥४॥