गणपती आरती संग्रह 1

गणपती आरती संग्रह. Ganapati Aarti Sangrah.


अनादिनायक चिंतामणीदेवा। ...


अनादिनायक चिंतामणीदेवा।
विद्याधर तुज म्हणती करिती सुर सेवा॥
नकळे ब्रह्मादिकां पार्वतिसुत ठेवा।
भावे पाहावा निज मानसिं घ्यावा॥१॥
जय देव जय देव गणपती स्वामी।
पंचप्राणी आरती करितो तुजला मी॥जय.॥धृ.॥
परशू अंकुश कमळां धरिलें अवलीळा।
सिंदूरचर्चित भाळा।
शोभसि रिपु काळा॥
गंडकपालालंकृति पुष्पांच्या माळा।
रुणझुण चरणी होती नुपुर अवळीला॥जय.॥२॥

श्वेत छत्र चामरी तुजला मिरवीती।
उंदीराचे वाहन तुजला गणपती॥
खाज्यांचे लाडू शोभती हाती।
मूर्ती अवलोकितां न ढळती पाती॥जय.॥३॥
राजस उंदीर ठमकत ठमकत चाले।
हालत हालत दोंदिल डोलत मग चाले॥
ध्याने ध्यातां गातां सर्वहि जन धाले।
हरिगुणमंडित वाणी जन पंडीत बोले॥
जय देव जय देव.॥४॥