चतुर्दश मारूती स्तोत्रे

समर्थ रामदास स्वामी लिखित


लघूशी परी मूर्ति हे हाटकाची

लघूशी परी मूर्ति हे हाटकाची ।
करावी कथा मारुतीनाटकाची ।
असावी सदा ताइतामाजि दंडीं ।
समारंगणीं पाठ दीजे उदंडी ॥१॥

ठसा हेमधातूवरी वायुसुतू ।
तथा ताइताचेपरी रौप्यधातू ।
तयाची पुजा मंदवारीं करावी ।
बरी आवडी आर्त पोटीं धरावी ॥२॥

स्वधामासि जातां प्रभू रामराजा ।
हनूमंत तो ठेविला याच काजा ।
सदा सर्वदा राम दासासि पावे ।
खळीं गांजितां ध्यान सोडून धांवे ॥३॥