गणेश पुराण - उपासना खंड

श्री गणेश पुराणाचे पारायण केल्याने समाधान मिळते आणि जीवनातील सर्व पापे नष्ट होतात.


प्रस्तावना

(कवि मंगलाचरण-ओवी)

श्रीगणेश आणि सरस्वती । श्रीदत्त आणि दिक्पती ।

नमितों दास यथामती । कार्यसिद्धिप्रीत्यर्थ ॥१॥

आतां वदितों व्यासांदिकां । तैसेंच वंदितों रामदासांदिकां ।

मातापिता गुर्वांदिकाम । कार्यसिद्धिप्रीत्यर्थ ॥२॥